Anglicko-slovenský praktický slovník

36.300 hesiel, 12.600 príkladov, 89.100 prekladov

Slovensko-anglický praktický slovník

35.600 hesiel, 10.300 príkladov, 76.400 prekladov

Bulharsko-slovenský študijný slovník

24.300 hesiel, 6.700 príkladov, 50.500 prekladov

Slovensko-bulharský študijný slovník

25.000 hesiel, 4.800 príkladov, 49.000 prekladov

Česko-slovenský študijný slovník

26.800 hesiel, 5.400 príkladov, 42.300 prekladov

Slovensko-český študijný slovník

25.800 hesiel, 5.300 príkladov, 41.800 prekladov

Čínsko-slovenský študijný slovník

21.700 hesiel, 7.200 príkladov, 44.700 prekladov

Slovensko-čínsky študijný slovník

24.000 hesiel, 4.700 príkladov, 43.300 prekladov

Dánsko-slovenský študijný slovník

21.400 hesiel, 3.900 príkladov, 39.800 prekladov

Slovensko-dánsky študijný slovník

24.700 hesiel, 4.600 príkladov, 39.800 prekladov

Estónsko-slovenský študijný slovník

21.700 hesiel, 4.300 príkladov, 37.900 prekladov

Slovensko-estónsky študijný slovník

25.200 hesiel, 4.900 príkladov, 38.200 prekladov

Fínsko-slovenský študijný slovník

22.100 hesiel, 2.800 príkladov, 38.000 prekladov

Slovensko-fínsky študijný slovník

24.700 hesiel, 4.700 príkladov, 40.400 prekladov

Francúzsko-slovenský praktický slovník

27.700 hesiel, 13.900 príkladov, 81.600 prekladov

Slovensko-francúzsky praktický slovník

35.400 hesiel, 10.100 príkladov, 91.300 prekladov

Grécko-slovenský študijný slovník

18.500 hesiel, 5.300 príkladov, 41.600 prekladov

Slovensko-grécky študijný slovník

25.100 hesiel, 4.900 príkladov, 43.800 prekladov

Holandsko-slovenský študijný slovník

25.700 hesiel, 3.800 príkladov, 43.600 prekladov

Slovensko-holandský študijný slovník

25.000 hesiel, 4.800 príkladov, 44.000 prekladov

Chorvátsko-slovenský študijný slovník

23.700 hesiel, 5.600 príkladov, 42.300 prekladov

Slovensko-chorvátsky študijný slovník

25.200 hesiel, 4.900 príkladov, 43.700 prekladov

Japonsko-slovenský študijný slovník

19.100 hesiel, 7.800 príkladov, 43.700 prekladov

Slovensko-japonský študijný slovník

24.400 hesiel, 4.700 príkladov, 44.800 prekladov

Kórejsko-slovenský študijný slovník

17.400 hesiel, 7.400 príkladov, 35.700 prekladov

Slovensko-kórejský študijný slovník

23.700 hesiel, 4.600 príkladov, 38.400 prekladov

Litovsko-slovenský študijný slovník

19.300 hesiel, 5.400 príkladov, 37.200 prekladov

Slovensko-litovský študijný slovník

25.200 hesiel, 4.900 príkladov, 37.700 prekladov

Lotyšsko-slovenský študijný slovník

19.100 hesiel, 5.200 príkladov, 35.300 prekladov

Slovensko-lotyšský študijný slovník

24.800 hesiel, 4.800 príkladov, 35.800 prekladov

Maďarsko-slovenský študijný slovník

23.900 hesiel, 4.000 príkladov, 40.900 prekladov

Slovensko-maďarský študijný slovník

25.700 hesiel, 5.300 príkladov, 42.800 prekladov

Nemecko-slovenský praktický slovník

40.000 hesiel, 6.800 príkladov, 88.500 prekladov

Slovensko-nemecký praktický slovník

35.500 hesiel, 10.200 príkladov, 77.100 prekladov

Nórsko-slovenský študijný slovník

22.300 hesiel, 4.600 príkladov, 42.100 prekladov

Slovensko-nórsky študijný slovník

25.100 hesiel, 4.900 príkladov, 41.800 prekladov

Poľsko-slovenský študijný slovník

21.800 hesiel, 5.400 príkladov, 38.800 prekladov

Slovensko-poľský študijný slovník

25.700 hesiel, 5.300 príkladov, 39.200 prekladov

Portugalsko-slovenský študijný slovník

20.700 hesiel, 6.200 príkladov, 42.900 prekladov

Slovensko-portugalský študijný slovník

25.100 hesiel, 4.900 príkladov, 50.100 prekladov

Rumunsko-slovenský študijný slovník

18.200 hesiel, 6.800 príkladov, 40.000 prekladov

Slovensko-rumunský študijný slovník

24.900 hesiel, 4.700 príkladov, 45.400 prekladov

Rusko-slovenský praktický slovník

32.900 hesiel, 12.100 príkladov, 90.500 prekladov

Slovensko-ruský praktický slovník

35.300 hesiel, 9.900 príkladov, 80.400 prekladov

Slovinsko-slovenský študijný slovník

23.000 hesiel, 5.100 príkladov, 42.700 prekladov

Slovensko-slovinský študijný slovník

24.900 hesiel, 4.800 príkladov, 43.400 prekladov

Srbsko-slovenský študijný slovník

22.600 hesiel, 5.500 príkladov, 41.100 prekladov

Slovensko-srbský študijný slovník

25.200 hesiel, 4.900 príkladov, 42.300 prekladov

Španielsko-slovenský praktický slovník

25.900 hesiel, 9.100 príkladov, 67.100 prekladov

Slovensko-španielsky praktický slovník

35.600 hesiel, 10.200 príkladov, 87.100 prekladov

Švédsko-slovenský študijný slovník

21.800 hesiel, 3.900 príkladov, 39.300 prekladov

Slovensko-švédsky študijný slovník

25.300 hesiel, 4.900 príkladov, 38.400 prekladov

Taliansko-slovenský študijný slovník

19.500 hesiel, 6.700 príkladov, 41.100 prekladov

Slovensko-taliansky študijný slovník

25.600 hesiel, 5.200 príkladov, 47.200 prekladov

Turecko-slovenský študijný slovník

17.800 hesiel, 9.300 príkladov, 44.900 prekladov

Slovensko-turecký študijný slovník

25.400 hesiel, 5.000 príkladov, 46.900 prekladov

Ukrajinsko-slovenský študijný slovník

22.000 hesiel, 5.600 príkladov, 42.500 prekladov

Slovensko-ukrajinský študijný slovník

25.100 hesiel, 4.900 príkladov, 41.000 prekladov

Vietnamsko-slovenský študijný slovník

10.300 hesiel, 12.900 príkladov, 35.300 prekladov

Slovensko-vietnamský študijný slovník

24.800 hesiel, 4.700 príkladov, 38.700 prekladov