×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Konverzácia
ČíslovkyPozdravy a osloveniaZoznámenieLúčeniePorozumenieŽiadosti, príkazy a návrhyPoďakovanie a spokojnosťOspravedlnenia, omyly a ľútosťSúhlasNesúhlas, odmietnutieOtázkyČasMesiace a rokyDni a týždneHodiny a minútyFarbyRozmery a vlastnostiPýtame sa na cestuPasová a colná kontrolaFormulár, osobné údajeCestovanie automCestovanie vlakomCestovanie lietadlomCestovanie loďouCestovanie mestskou dopravouUbytovanieRezervácieV hoteliUbytovanie v súkromíV kempinguV reštauráciiJedálny lístokPredjedláHlavné jedláNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Numerales

Základné číslovky

Numerales cardinales

nula cero θerojeden m, jedna f un(o), una un(o), unadva m, dve f dos dostri tres tresštyri cuatro kuatropäť cinco θinkošesť seis sejssedem siete sjeteosem ocho očodeväť nueve nuebedesať diez djeθjedenásť once onθedvanásť doce doθetrinásť trece treθeštrnásť catorce katorθepätnásť quince kinθešestnásť dieciséis djeθiseissedemnásť diecisiete djeθisjeteosemnásť dieciocho djeθiočodevätnásť diecinueve djeθinuebedvadsať veinte bejntedvadsaťjeden veintiuno bejntiunotridsať treinta trejntaštyridsať cuarenta kuarentapäťdesiat cincuenta θinkuentašesťdesiat sesenta sesentasedemdesiat setenta setentaosemdesiat ochenta očentadeväťdesiat noventa nobentasto ciento θjentostodvadsať ciento veinte θjento bejntedvesto doscientos/doscientas dosθjentos/dosθjentastisíc mil mildvetisíc dos mil dos miltisíc päťsto osemdesiattri mil quinientos ochenta y tres mil kinjentos očenta i tresmilión millón miľon

Radové číslovky

Numerales ordinales

prvý primero primerodruhý segundo segundotretí tercero terθeroštvrtý cuarto kuartopiaty quinto kintošiesty sexto sekstosiedmy séptimo septimoôsmy octavo oktabodeviaty noveno nobenodesiaty décimo deθimodvadsiaty vigésimo bichesimotridsiaty trigésimo trichesimostý centésimo θentesimo

Zlomky

Fracciones

pol, polovica mitad mitadjeden a pol uno y medio uno i medjotretina tercio terθjodve tretiny dos tercios dos terθjosštvrtina cuarto kuartotri štvrtiny tres cuartos tres kuartospätina quinto kintošestina sexto sekstosedmina séptimo septimoosmina octavo oktabodevätina noveno nobenodesatina décimo deθimostotina centésimo θentesimo
Reklama:

Reklama: