×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Gramatika
Talianska abeceda a prízvukPodstatné menáPrídavné menáZakončenie prídavných mienStupňovanie prídavných mienČlenUrčitý členNeurčitý členZámenáOsobné zámenáZvratné zámenáPrivlastňovacie zámenáOpytovacie zámenáVzťažné zámenáUkazovacie zámenáNeurčité zámenáČíslovkyZákladné číslovkyRadové číslovkyZlomkyVyjadrenie násobnostiPočtové úkonyČasové údajeSlovesáPomocné slovesáOznamovací spôsobPrítomný časMinulý časBudúci časSpojovací spôsob / KonjunktívPodmieňovací spôsobRozkazovací spôsobMinulé príčastieGerundiumPríslovkyDruhy prísloviekStupňovanie prísloviekPrehľad nepravidelných slovies
Reklama:

1 Talianska abeceda a prízvuk

Výslovnosť talianskej abecedy
a [a] h [akka] o [o] v [vu]
b [bi] i [i] p [pi] w [vu doppio]
c [tʃi] j [i lunga] q [ku] x [ikkese]
d [di] k [kappa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [elle] s [esse] z [dzeta]
f [effe] m [emme] t [ti]
g [dʒi] n [enne] u [u]
Výslovnosť spoluhlások a hláskových skupín
ca, co, cu [kaˌ koˌ ku] cia, cio, ciu [tʃaˌ tʃoˌ tʃu]
ci, ce [tʃiˌ tʃe] gia, gio, giu [dʒaˌ dʒoˌ dʒu]
chi, che [kiˌ ke] chia, chio, chiu [kjaˌ kjoˌ kju]
gi, ge [dʒiˌ dʒe] ghia, ghio, ghiu [gjaˌ gjoˌ gju]
ghi, ghe [giˌ ge] gli niečo medzi [ʎi] a [j]
sci, sce [ʃiˌ ʃe] gn [ɲ]
scia, scio, sciu [ʃaˌ ʃoˌ ʃu]
Prízvuk je v taliančine pohyblivý, najčastejšie stojí na druhej slabike od konca. V tejto publikácii je naznačený prízvuk pri všetkých slovách, ktoré prízvuk na predposlednej slabike nemajú.
Reklama:

Reklama: