×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Konverzácia
ČíslovkyPozdravy a osloveniaZoznámenieLúčeniePorozumenieŽiadosti, príkazy a návrhyPoďakovanie a spokojnosťOspravedlnenia, omyly a ľútosťSúhlasNesúhlas, odmietnutieOtázkyČasMesiace a rokyDni a týždneHodiny a minútyFarbyRozmery a vlastnostiPýtame sa na cestuPasová a colná kontrolaFormulár, osobné údajeCestovanie automCestovanie vlakomCestovanie lietadlomCestovanie loďouCestovanie mestskou dopravouUbytovanieRezervácieV hoteliUbytovanie v súkromíV kempinguV reštauráciiJedálny lístokPredjedláHlavné jedláNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Numeri

Základné číslovky

Numeri cardinali

nula zero dzerojeden m, jedna f un(o), una un(o), unadva m, dve f due dúetri tre treštyri quattro kuattropäť cinque činkuešesť sei sejsedem sette setteosem otto ottodeväť nove novedesať dieci dječijedenásť ùndici úndičidvanásť dòdici dódičitrinásť trèdici trédičištrnásť quattòrdici kuattórdičipätnásť quìndici kuíndičišestnásť sèdici sédičisedemnásť diciassette dičassetteosemnásť diciotto dičottodevätnásť diciannove dičannovedvadsať venti ventidvadsaťjeden ventuno ventunotridsať trenta trentaštyridsať quaranta kuarantapäťdesiat cinquanta činkuantašesťdesiat sessanta sessantasedemdesiat settanta settantaosemdesiat ottanta ottantadeväťdesiat novanta novantasto cento čentostodvadsať centoventi čentoventidvesto duecento duečentotisíc mille milledvetisíc duemila duemilatisíc päťsto osemdesiattri millecinquecentottantatre millečinkuečentottantatremilión un milione un miljone

Radové číslovky

Numerali ordinali

prvý primo primodruhý secondo sekondotretí terzo tercoštvrtý quarto kuartopiaty quinto kuintošiesty sesto sestosiedmy sèttimo séttimoôsmy ottavo ottavodeviaty nono nonodesiaty dècimo déčimodvadsiaty ventèsimo ventésimotridsiaty trentèsimo trentésimostý centèsimo čentésimo

Zlomky

Frazioni

pol, polovica un mezzo un medzdzojeden a pol uno e mezzo uno e medzdzotretina un terzo un tercodve tretiny due terzi dúe tercištvrtina un quarto un kuartotri štvrtiny tre quarti tre kuartipätina un quinto un kuintošestina un sesto un sestosedmina un sèttimo un séttimoosmina un ottavo un ottavodevätina un nono un nonodesatina un dècimo un déčimostotina un centèsimo un čentésimo
Reklama:

Reklama: